top of page
R-01-Orj.jpg

Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası, Çarşı, Otopark ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Gelişen ve yenilenen teknolojinin başta mimari sektör olmak üzere tüm hayatımıza etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Yıllardır çeşitli medeniyetlere eve sahipliliği yapmış ve tarihin izlerini taşıyan proje alanının bulunduğu Torbalı’da tasarlanacak olan belediye hizmet binası, pazaryeri ve otopark ile yakın çevresi projesi tasarlanırken çıkış noktası olarak tarihin izlerini taşırken yeni teknoloji ile bütünleşen, çevreye duyarlı ama en önemli özelliği Torbalı için bir çekim noktası tasarlamak amacını hedeflemektedir. Bu çekim noktası tasarlanırken çevre verileri göz önüne alınarak var olan karmaşık yapıdaki yaya akslarını düzenli bir hale getirebilmek için gridal bir sistem kurgulanmıştır. Bu gridal sistem sayesinde düzensiz yaya aksları düzenli hale getirilmiştir. Bu gridal sistem kurgulanırken en çok dikkat edilen özellik; kamusal bir yapının haftanın bir günü halka açık bir pazaryeri tasarımı içermesi nedeniyle hem halka yönelik kurgusu hem de istenilen zamanda resmi kurgusuyla bütünleşen bu şekilde halk ile etkileşim içinde olan yaşayan bir kamusal yapı tasarlanması hedeflenerek yapılmıştır. Yaşayan kurgu bir üst örgü niteliğinde olup; üst kısmında sergi ve diğer aktivitelere hizmet ederken alt yarı açık olarak kurgulanan örtüde ise pazaryeri alanı için haklın kullanacağı bir sirkülasyon oluşturmaktadır. Aynı zamanda pazaryeri olmadığı günlerde tüm alanın sergi ve aktivite alanı olarak kullanılarak esnek planlama anlayışı benimsenmiştir. İzmir iklimi göz önünde bulundurularak pazaryeri alanının gezilebilir bir alan olması için üst örtü tasarlanmıştır. Bu üst örtü açık serginin yapılacağı yükseltilmiş bir alan olarak kullanılabilmektedir. Bu alanda kent mobilyaları kullanılarak bu alanın sadece geçiş mekânı olarak değil aynı zamanda duraksaman zaman geçirilen alanlar olarak kurgulanmıştır. Bu şekilde kamusal özelliğini kaybeden kent meydanlarının yeniden canlandırılması hedeflendirilmiştir. Aynı zamanda bu alanda yeşil doku oluşturularak sert zemin- yumuşak zemin dengesi sağlanmıştır. Bina tasarımlarında temel olarak İzmir iklimi göz önünde bulundurularak cephede kinetik cephe özelliği taşıyan güneş kırıcıları tasarlanmıştır. Doğal havalandırma için avantaj sağlayan bu pencereler, görüntü kirliliğini engelleyen vistaların oluşmasını sağlamaktadır. Bina merkezinde bulunan merdiven aynı zamanda bir kent mobilyası işlevinde tasarlanmıştır. Merdiven tavandan aydınlatılarak bina merkezinin doğal ışık alması sağlanmıştır. Plan kurgulanırken uygulamaya yönelik kolaylıklar sağlaması amacıyla rasyonel bir anlayış benimsenmiştir. Rasyonel tasarım anlayışıyla uygulamada düşük maliyet sağlanması amaçlanmıştır. Tarihi dokuya bir referans olarak zemin katlarda ev açık alanlarda yerel malzeme kullanımına özen gösterilmiştir.   Plan düzleminde cam bölücüler kullanarak esnek tasarıma imkân sağlayan ofis mekanları kurgulanmıştır. Otopark binasında tasarlanan restoranda kurgulanan teras bir kent balkonu işlevi görmektedir. Bölgenin kentsel dokusuna uyumlu olarak tasarlanmasının yanı sıra insan ölçeğine duyarlı olan örtü ile kamusal yapıların halk ile bütünleştiği, etkileşim sağladığı bir çekim alanı kurgulanması tasarımın ana fikridir. Bu fikir benimsenirken kurgulanan gridal sistem ile kendi içerisinde bir düzen yaratırken mevcut yaya akslarını da tasarıma dahil ederek dokuya saygı duyulmuştur.

Konum

Torbalı, İzmir

Tarih

2020

İşveren

Torbalı Belediyesi

Ekip

Mustafa Naci Karaşan

Nisa Nur Şen

& monoroom | Architects

bottom of page